praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

onderzoek

IQ-bepaling, persoonlijkheidsonderzoek en diagnostisch onderzoek

individuele-behandeling

Ook jong volwassenen kunnen terecht voor behandeling

ouderbegeleiding

Gesprekken over de opvoeding of video-interactiebegeleiding

onderzoek

Als ouders kun je je soms zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. Een psychologisch onderzoek kan dan tot de mogelijkheden behoren. Hoe het onderzoek eruit ziet, hangt af van de onderzoeksvraag. Een psychologisch onderzoek bestaat meestal uit een eerste gesprek, twee onderzoeksochtenden, een onderzoeksverslag en een afsluitend gesprek.

In het eerste gesprek komt aan bod wat u wil weten en hoe de voorgeschiedenis is. De onderzoeksochtenden beginnen meestal met een intelligentie onderzoek om een inschatting te maken van de capaciteiten van uw kind. Verder vullen we met het kind/ de jongere vragenlijsten in en vragen we dit ook aan de ouders en school. We praten met het kind/ de jongere en vaak tekenen en spelen we ook. Na afronding van de onderzoeksochtenden krijgt u binnen ongeveer 3 weken het verslag thuisgestuurd. In het afrondend gesprek bespreken we dit verslag en worden er adviezen gegeven.

Indien een behandeling verder nodig is, kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Ook kan er naar een collega worden doorverwezen. Het voordeel hiervan is dat u als ouder/verzorger niet opnieuw op zoek hoeft naar de juiste persoon of instantie en u steeds weer uw verhaal opnieuw moet vertellen. En uw kind is al vertrouwd geraakt met of de persoon van de therapeut en kent reeds de omgeving waarin de sessies plaatsvinden.

Bij leerproblematiek/dyslexie wordt verwezen naar een collega orthopedagoog die hierin is gespecialiseerd. Wenst u vaststelling van een DSM classificatie (diagnose), dan wordt er door mij nauw samengewerkt met een collega GZ-psycholoog, die bevoegd is om diagnoses te stellen. Achterliggende visie is in deze dat zorgvuldig door meerdere personen met expertise naar uw kind wordt gekeken.