praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

ouderbegeleiding

Gesprekken over de opvoeding of video-interactiebegeleiding

onderzoek

IQ-bepaling, persoonlijkheidsonderzoek en diagnostisch onderzoek

individuele-behandeling

Ook jong volwassenen kunnen terecht voor behandeling

kinder- en jeugdtherapie

Na de aanmelding maak ik een afspraak met u als ouders. Daarin worden uw zorgen, vragen en verwachtingen besproken. Soms is het voldoende om u als ouders handvatten te geven, waardoor u zelf weer verder kunt en dan is het niet nodig individueel met het kind te werken. Is dit wel het geval, dan wordt uw kind uiteraard betrokken.
Daarna volgen een aantal ontmoetingen met uw kind apart. Na een aantal sessies vindt opnieuw een oudergesprek plaats, waarin u betrokken wordt bij de begeleiding van uw kind. Ook kan, zo nodig, uiteraard met toestemming van ouders, contact met de school worden opgenomen. Als basis creëer ik een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect voor het kind en voor de relatie tussen het kind en zijn ouders.

Ouderlijk gezag

  • Het is wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen om jullie kind te behandelen / onderzoeken (jonger dan 16 jaar).
  • Als je kind tussen de 12 en 16 jaar is, geven zowel jullie als ouders als jullie kind toestemming voor behandeling of onderzoek.
  • Als je kind 16 jaar is, geeft hij zelf toestemming.


Download hier het aanmeldingsformulier voor kinderen
Download hier het aanmeldingsformulier voor volwassenen