praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

familie opstellingen

Individuele behandeling
onderzoek

vanaf 2022 zal vanuit de praktijk geen diagnostisch onderzoek meer ingezet worden

familieopstellingen

Ik heb in 2018 de opleiding afgerond tot systemisch familieopsteller bij Harrie de Kruijff; een kundige opsteller met meer dan 20 jaar ervaring.

Familieopstellingen: een therapievorm dat zichtbaar kan worden hoe je belast kan zijn vanuit je familiesysteem. Bert Hellinger is hiervan de grondlegger. Hij gaf aan dat in families veelal onbewust belemmerende patronen worden doorgegeven. Dit wordt intergenerationele problematiek genoemd. Iedere familie kent gebeurtenissen die een stempel drukken op het gedrag en het geluk van meerdere familieleden. Hierbij kun je denken aan abortus, miskraam, suïcide, buitenechtelijke relatie, misbruik.

Er bestaat onbewust behoefte om geleden onrecht uit te balanceren, wat betekent dat dit lijden/ onrecht in latere generaties herhaald worden om het leed a.h.w. "in orde te brengen". Een soort systemische herhalingsdrang, wat ervoor kan zorgen dat mensen verstrikt raken met het lot van familieleden uit het systeem en dan het lot gaan dragen wat niet van henzelf is. Dit kan allerlei psychische, maar ook lichamelijke klachten geven of leiden tot gedragsproblemen.

IMG 0294 Via een systemische opstelling kunnen deze, veelal onbewuste en dieperliggende verstoringen, aan het licht komen. Ze maken zichtbaar wat vaak niet gezien of gevoeld mocht worden. Het kan daarom ook vaak confronterend zijn, maar ook leiden tot inzicht en bevrijding. 

Voor mij was dit opleidingstraject een inzicht gevende ervaring waarbij ik vaak heb meegemaakt dat er inzicht bij de cliënt ontstond en veel opluchting gaf waardoor klachten afnamen en nieuw gedrag mogelijk werd. Ouders die hun eigen "stenen" opruimen, zorgen er zo voor dat hun kinderen er niet meer over hoeven te struikelen en zorgen ervoor dat het intergenerationele proces van lasten doorgeven, kan worden doorbroken. Het inspireert mij om me hierin verder te verdiepen. In groepen kunnen meerdere mensen verschillende familieleden representeren. Echter ook in individuele sessies bleek het mogelijk om met opstellingen te werken. Een verdieping van deze vorm vond ik in het sjamanisme waarbij ik het medicijnwiel gebruik.