praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

Individuele behandeling
onderzoek

vanaf 2022 zal vanuit de praktijk geen diagnostisch onderzoek meer ingezet worden

familie opstellingen

AVG

Verplichte Privacy Verklaring

Praktijk Vuurvlinder gevestigd aan de Huygensstraat 145, 5283 JL te BOXTEL , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Er is een website van Praktijk Vuurvlinder, waar geen cliëntgegevens via en formulier opgevraagd worden, en er is computerverkeer voor de afhandeling van betalingen en beveiligde emailuitwisseling m.b.t. delen van cliëntgegevens met toestemming van cliënten.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk Vuurvlinder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf of via ouders aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over jouw school/ activiteiten, evt werkzaamheden;
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Praktijk Vuurvlinder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou
Praktijk Vuurvlinder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf of via ouders aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens zorgverzekering;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van beide ouders, en tussen de 12 en 16 jaar ook met toestemming van de jongere.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Vuurvlinder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de inhoud van de behandeling;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Praktijk Vuurvlinder verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Vuurvlinder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van cliënt-dossiers is 20 jaar, ingaand na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Adres gegevens;
 • BSN nummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekering;
 • Behandelverslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Vuurvlinder heeft zwijgplicht over uw persoonsgegevens aan derden. Praktijk Vuurvlinder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met gemeente of boekhouder die cliëntgegevens verwerken, in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Vuurvlinder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Vuurvlinder en heb je het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens melden bij Praktijk Vuurvlinder. Doe je dit per email dan willen we je graag vragen, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Praktijk Vuurvlinder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Vuurvlinder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.