praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

onderzoek

IQ-bepaling, persoonlijkheidsonderzoek en diagnostisch onderzoek

individuele-behandeling

Ook jong volwassenen kunnen terecht voor behandeling

ouderbegeleiding

Gesprekken over de opvoeding of video-interactiebegeleiding

tarieven

Een therapiesessie duurt een uur en kost € 85,00. Btw is niet meer van toepassing sinds 1 januari 2015.
Hetzelfde tarief geldt voor het intakegesprek, oudergesprekken en gesprekken op school.

Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren moet dit 24 uur van tevoren worden gemeld. In dit geval hoeft het tarief niet te worden doorberekend.

De tarieven voor onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag.