praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

onderzoek

IQ-bepaling, persoonlijkheidsonderzoek en diagnostisch onderzoek

individuele-behandeling

Ook jong volwassenen kunnen terecht voor behandeling

ouderbegeleiding

Gesprekken over de opvoeding of video-interactiebegeleiding

problemen

U kunt bij opvoedingsvragen of gedragsproblemen terecht bij Praktijk Vuurvlinder. Enkele mogelijkheden staan in de volgende opsomming. Mogelijk staat hetgeen u bezig houdt er niet bij of heeft u vragen over andere onderwerpen.. Uiteraard kunt u altijd bellen en zo nodig kan ik u ook helpen de juiste hulpverlener te vinden.

 • omgaan met een echtscheiding
 • omgaan met pesten (zowel gepest worden als zelf pesten)
 • emotionele ontwikkelingsachterstand
 • contactproblemen (denk hierbij ook aan sociale vaardigheden)
 • zelfbeeldproblemen (ik kan niet, ik ben dom, etc)
 • moeite met concentreren
 • omgaan met angsten, waaronder ook faalangst
 • omgaan met hooggevoeligheid (HSP)
 • slaap- en eetproblemen
 • zindelijkheidsproblemen, obstipatie
 • depressie en somberheid
 • omgaan met rouw
 • omgaan met hoogbegaafdheid
 • AD(H)D,
 • Autisme spectrum stoornissen


Vanuit ervaring en opleiding ben ik gespecialiseerd in LVB (licht verstandelijke beperking), autisme en hoog sensitiviteit.