praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

individuele-behandeling

Ook jong volwassenen kunnen terecht voor behandeling

ouderbegeleiding

Gesprekken over de opvoeding of video-interactiebegeleiding

onderzoek

IQ-bepaling, persoonlijkheidsonderzoek en diagnostisch onderzoek

visie

'Ik gun je vleugels om te vliegen': voor mij staat dit voor het veranderingsproces dat een kind en ouder vanuit eigen kracht in staat stelt om zelf weer verder te kunnen. Als therapeut geef ik wegwijzers en aanzetten tot verandering, en 'loop ik een eindje mee', maar uiteindelijk heeft iedereen zelf in zich de hulpbronnen en mogelijkheden om veranderingen in gang te zetten.

Ouders worden daarom ook betrokken bij dit veranderingsproces van hun kind, omdat dit ook mede afhangt van hun inzet en houding. Uw kind zal nieuwe vaardigheden in het gezin/ en op school moeten oefenen en heeft u als ouder daarin nodig; soms zal er ook thuis het een en ander moeten worden veranderd, wil uw kind zich verder vrij kunnen ontwikkelen. In alle openheid zal dit met u dan besproken worden.

Uitgangspunt is dat iedereen uniek is en zich in zijn of haar eigen tempo dingen eigen maakt!

Ik ga hierbij uit van een systemische visie, vanuit het bewustzijn dat alles met elkaar samenhangt. Problemen kunnen niet los worden gezien van het gezin, de buurt of de school waarin ze zich voordoen. Echter, de uitdaging is om van het denken in problemen naar denken in mogelijkheden te komen. Dan staan niet de problemen centraal, maar juist oplossingsgericht kijken naar wat er wel is en wat wel kan en dus kansen en mogelijkheden zien en creëren. Zoals de rups verandert in een vlinder.

Sleutelwoorden zijn dus: Oplossingsgericht, Vertrouwen op eigen kracht en Creativiteit.

Dit betekent ook werken in het tempo van kind en ouders en dat niet de methode centraal staat, maar wat passend is. De therapeut is a.h.w. een gids die vanuit een rugzakje verschillende dingen kan aanbieden: spel, stad van axen, geleide fantasie, visualisaties, sprookjes, metaforen, beweging, tekenen, NLP, cognitieve gedragstherapie. Eventueel kan werken met de video tot de mogelijkheden behoren.

Als basis creëer ik een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect voor het kind en voor de relatie tussen kind en ouders. In de kinder -en jongerentherapie is hetgeen uw kind vertelt vertrouwelijk en uw kind wordt betrokken bij wat er aan u wordt terug gerapporteerd.

Indien er sprake is van een echtscheiding, hanteer ik het uitgangspunt dat beide ouders, als zij gezag hebben, hun handtekening plaatsen. Daarmee spreken beiden uit achter de behandeling van hun kind te staan. Hoe de informatie wordt uitgewisseld en wie aanwezig zijn bij de bespreking, wordt afgesproken.