praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

ouderbegeleiding

Gesprekken over de opvoeding of video-interactiebegeleiding

onderzoek

IQ-bepaling, persoonlijkheidsonderzoek en diagnostisch onderzoek

individuele-behandeling

Ook jong volwassenen kunnen terecht voor behandeling

over ons

Mijn naam is Monique van Duijl- van de Graaf. Ik ben moeder van een tweeling, een jongen en een meisje. Ik heb de opleiding HBO maatschappelijk werk gedaan en daarna heb ik Orthopedagogiek aan de Universiteit in Leiden gestudeerd met als keuzerichting Behandeling. Verder heb ik daarna de opleiding tot videohometrainer en 2 jaar de opleiding tot integratief kinder- en jeugdtherapeute gevolgd. Ik heb veel ervaring in de hulpverlening aan ouders en kinderen waar ik verschillende functies als ouderbegeleider, videohometrainer en orthopedagoog heb gehad. Ook heb ik in het onderwijs, speciaal en regulier onderwijs, gewerkt als schoolmaatschappelijk werkster, Video-interactiebegeleidster. Tevens heb ik sociale vaardigheidstrainingen gegeven. Als orthopedagoog heb ik gewerkt in instellingen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand/ licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, onder andere in een gezinsvervangend tehuis, Effatha, Sint Marie en Mgr. Terwindtstichting, bij Herlaarhof en bij De La Salle, een behandelinstelling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen (autisme, AD(H)D of hechtingsproblematiek) De opleiding tot kinder- en jongerentherapeut heeft mij veel handvatten gegeven om ook met de kinderen/ jongeren zelf te werken en integratie tot stand te brengen tussen ouderbegeleiding en kinder -en jeugdtherapie. In zowel inschatten wat er aan de hand is als behandeling heb ik veel kennis en ervaring. Momenteel volg ik de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. Tevens volg ik cursussen die mijn speciale aandacht hebben zoals EMDR, familieopstellingen met kinderen, werken met het medicijnwiel (4 windrichtingen) en mindfullness en EFT.

Ik hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht en wil integratief naar problemen kijken en vooral oplossingsgericht, zoeken naar en aansluiten bij mogelijkheden en krachten van ouders en kinderen zelf.
Ouders opvoedingsadviezen geven en eventueel begeleiden bij het verwerkingsproces als een kind een beperking blijkt te hebben, hebben in het werk altijd mijn interesse gehad. Wat mij m.n. inspireert is om het contact tussen ouder en kind weer te herstellen en uit te gaan van dit specifieke kind met zijn mogelijkheden. Ouders zie ik als ervaringsdeskundigen van hun eigen kind. Ik vind het belangrijk om samen met ouders te zoeken naar wat er met hun kind aan de hand is, en wat hen helpt om zelf weer verder te kunnen.

Diagnostisch onderzoek zie ik als een middel om ouders meer inzicht te geven in hoe hun kind in elkaar zit en wat hun kind van hen nodig heeft. Het is handelingsgerichte diagnostiek, gericht op het geven van handvatten hoe verder te gaan met elkaar, in interactie.

Een persoonlijke benadering en professioneel verantwoord handelen, waarbij vanuit meerdere invalshoeken naar problemen gekeken wordt, vind ik van groot belang. Vanuit mijn persoonlijke visie streef ik integratie na van wetenschappelijke inzichten met alternatieve geneeswijzen.

Daarbij zijn een luisterend oor, oog hebben voor wat ouders en kind bezig houdt en aansluiten bij mogelijkheden en krachten van ouders en kinderen zelf mijns inziens belangrijke voorwaarden voor een goede hulpverlening!