praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

individuele-behandeling

Ook jong volwassenen kunnen terecht voor behandeling

onderzoek

IQ-bepaling, persoonlijkheidsonderzoek en diagnostisch onderzoek

ouderbegeleiding

Gesprekken over de opvoeding of video-interactiebegeleiding